Aeroklu Jeleniogórski

Szkolenie samolotowe

Szkolenie szybowcowe to proces, który pozwala na zdobycie umiejętności pilotażu szybowców. Kursy są prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Szkolenie szybowcowe to nie tylko nauka pilotażu, ale także rozwijanie umiejętności analitycznych, szybkiego podejmowania decyzji oraz orientacji w przestrzeni powietrznej.

Wymagania

Wiek i wykształcenie

Szkolenie samolotowe można rozpocząć w wieku 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia.

Badania

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego należy przejść z wynikiem pozytywnym badania lotniczo-lekarskie. Badania te przeprowadzają: 

  • Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich
    Wrocław ul. Sienkiewicza 108/110 tel. 0-71-3282892 
  • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
    Warszawa ul. Krasińskiego 54 tel. 0-22-6852833
  • Przychodnia Specjalistyczna Polskich Linii Lotniczych
    Warszawa ul. 17 Stycznia 39 tel. 0-22-6067227
  • Centrum Medyczne Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79 tel.0-22-4587000

https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy 

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym i jest prowadzone w okresie wiosennym  po zebraniu grupy min. 3 osób lub indywidualnie (dowolny termin do ustalenia). Zajęcia mogą odbywać się w weekendy lub w inne dni tygodnia po uzgodnieniu ze szkolącą się grupą. Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem, którego ważność wynosi 12 miesięcy.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne można rozpocząć po przedłożeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uzyskaniu orzeczenia lotniczo-lekarskiego Part-MED co najmniej klasy 2.

Szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) obejmuje 45 godzin lotu w tym nalot na dwusterze z instruktorem 35 godzin i nalot samodzielny 10 godzin, w tym 5 godzin w lotach nawigacyjnych.

Szkolenie praktyczne jest możliwe na samolocie typu Cessna 150J/150HP (silnik Lycoming O-320-E2A)