Aeroklu Jeleniogórski

Szkolenie szybowcowe

Szkolenie szybowcowe to proces, który pozwala na zdobycie umiejętności pilotażu szybowców. Kursy są prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Szkolenie szybowcowe to nie tylko nauka pilotażu, ale także rozwijanie umiejętności analitycznych, szybkiego podejmowania decyzji oraz orientacji w przestrzeni powietrznej.

Wymagania

Wiek i wykształcenie

Szkolenie szybowcowe można rozpocząć w wieku 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia.

Badania

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego należy przejść z wynikiem pozytywnym badania lotniczo-lekarskie. Badania te przeprowadzają: 

  • Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich
    Wrocław ul. Sienkiewicza 108/110 tel. 0-71-3282892 
  • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
    Warszawa ul. Krasińskiego 54 tel. 0-22-6852833
  • Przychodnia Specjalistyczna Polskich Linii Lotniczych
    Warszawa ul. 17 Stycznia 39 tel. 0-22-6067227
  • Centrum Medyczne Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79 tel.0-22-4587000

https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy 

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 65 godzin zajęć i jest organizowane w okresie wiosennym. Trwa około dwóch miesięcy i kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem przyjęcia na kurs praktyczny.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne można rozpocząć po przedłożeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego. Szkolenie praktyczne do uzyskania III klasy wyszkolenia może być prowadzone za wyciągarką lub samolotem.