Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

Szkolenie szybowcowe

1. Wymagania

Wiek i wykształcenie

Szkolenie szybowcowe można rozpocząć w wieku 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia.

Badania

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego należy przejść z wynikiem pozytywnym badania lotniczo-lekarskie. Badania te przeprowadzają:
 

 • Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich
  Wrocław ul. Sienkiewicza 108/110 tel. 0-71-3282892
   
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  Warszawa ul. Krasińskiego 54 tel. 0-22-6852833
   
 • Przychodnia Specjalistyczna Polskich Linii Lotniczych
  Warszawa ul. 17 Stycznia 39 tel. 0-22-6067227
   
 • Centrum Medyczne
  Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79 tel.0-22-4587000
   

2. Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 65 godzin zajęć i jest organizowane w okresie wiosennym. Trwa około dwóch miesięcy i kończy się egzaminami, których pozytywny wynik jest warunkiem przyjęcia na kurs praktyczny.

3. Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne można rozpocząć po przedłożeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego. Szkolenie praktyczne do uzyskania III klasy wyszkolenia może być prowadzone za wyciągarką lub samolotem.
 

4. Cennik

Szkolenie szybowcowe teoretyczne

500 zł

Szkolenie szybowcowe teoretyczne indywidualne 

2500 zł

Szkolnie szybowcowe praktyczne podstawowe za wyciągarką

5000 zł