Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

Szkolenie szybowcowe

1. Wymagania

Wiek i wykształcenie

Szkolenie szybowcowe można rozpocząć w wieku14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia.

Badania

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego należy przejść z wynikiem pozytywnym badania lotniczo-lekarskie. Badania te przeprowadzają:
 

 • Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich
  Wrocław ul. Sienkiewicza 108/110 tel. 0-71-3282892 

 

 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  Warszawa ul. Krasińskiego 54 tel. 0-22-6852833
   
 • Przychodnia Specjalistyczna Polskich Linii Lotniczych
  Warszawa ul. 17 Stycznia 39 tel. 0-22-6067227
   
 • Centrum Medyczne
  Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79 tel.0-22-4587000

https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy 

2. Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 65 godzin zajęć i jest organizowane w okresie wiosennym. Trwa około dwóch miesięcy i kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem przyjęcia na kurs praktyczny.

3. Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne można rozpocząć po przedłożeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego. Szkolenie praktyczne do uzyskania III klasy wyszkolenia może być prowadzone za wyciągarką lub samolotem.