Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

Szkolenie samolotowe

1. Wymagania

Wiek - wykształcenie

Szkolenie samolotowe można rozpocząć w wieku 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia.

Badania lotniczo - lekarskie

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego należy przejść z wynikiem pozytywnym badania lotniczo - lekarskie. Badania te przeprowadzają:

 • Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich
  Wrocław ul. Sienkiewicza 108/110
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  Warszawa ul. Krasińskiego 54
 • Przychodnia Specjalistyczna Polskich Linii Lotniczych
  Warszawa ul. 17 Stycznia 39
 • Centrum Medyczne
  Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79

2. Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym i jest prowadzone w okresie wiosennym  po zebraniu grypy min. 3 osób lub indywidualnie /dowolny termin do ustalenia/. Zajęcia mogą odbywać się w weekendy lub w inne dni tygodnia po uzgodnieniu ze szkolącą się grupą. Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem, którego ważność wynosi 12 miesięcy.

3. Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne można rozpocząć po przedłożeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uzyskaniu orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 2 wg przepisów JAR-FCL. Szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) obejmuje 45 godzin lotu w tym:

 • nalot na dwusterze z instruktorem 30 godzin
 • nalot samodzielny 10 godzin
 • nalot w czasie przelotów samodzielnych 5 godzin

Szkolenie praktyczne jest możliwe na samolocie typu:

 • Zlin 42
 • Cessna 150J  / 150HP (silnik Lycoming O-320-E2A)

4. Cennik

 • Szkolenie teoretyczne - 1800 zł